Quidan Pag-inupdanay Mutual Benefit Association
"Sa MBA Nakaseguro ka kag ang imo Pamilya"
Copyright 2013 - 2014 QPI - MBA
All rights Reserved